2018-01-22
Ku Pamięci

 Ku pamięci
Nieszawa została wyzwolona dnia 21 stycznia 1945r. W tym roku mija 73. rocznica tego wydarzenia.
Dla upamiętnienia tej ważnej rocznicy przedstawiciele władz miasta  zapalili znicze przy kamiennym obelisku upamiętniającym wyzwolenie Nieszawy, znajdującym się na skwerze przy Szkole Podstawowej.
Miasto Nieszawa wyzwolono podczas ofensywy zimowej w 1945r. Najpierw w mieście pojawili się żołnierze rosyjscy. Niemcy w pośpiechu opuszczali Nieszawę. Był 21. stycznia 1945.
Pierwszy pojawił się 6-osobowy patrol rosyjski, który przyjechał samochodem  i zatrzymał się nieopodal szkoły. Tam pozostawiono samochód. Rosjanie pieszo przeszli na rynek i  dowodzący nimi oficer kazał otworzyć urząd pocztowy, sprawdzając, czy znajduje się  tam radiostacja. Następnie patrol zawrócił do samochodu  i odjechał w stronę Włocławka.
Wojsko rosyjskie przechodziło nieopodal Nieszawy przez Kolonię Nieszawską drogą na Toruń. Żołnierz szli szeroką ławą, drogami i polami. Później – 24. stycznia 1945r. przybyło wojsko polskie. Ponad 200 żołnierzy polskich rozlokowano w kwaterach  po polskich domach.
Na obelisku upamiętniającym wyzwolenie miasta widnieje napis potwierdzający to wydarzenie: „Miejsce upamiętnienie przemarszu w dniach  24 – 27. I. 1945r.  3 Dywizji Piechoty im. R. Traugutta wchodzącej w skład 1 Armii Wojska Polskiego”.